viêm nhiễm phụ khoa là một trong những câu hỏi hay bắt gặp ở phụ nữ sinh sống tại những nước nhiệt đới như Việt nam giới. Theo tìm hiểu có đến gần 90% nữ giới trong lứa tuổi sinh sản bị các căn bệnh mối liên quan.

Đây là thắc mắc đang vô cùng được quan tâm bởi vì nó đe dọa không nhỏ đến sinh


Front page   Edit Freeze Diff Backup Upload Copy Rename Reload   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes
Last-modified: 2020-10-20 (Tue) 16:54:20 (129d)